Права та обов’язки учасників освітнього процесу стосовно протидії та запобігання булінгу (цькування)

25.Сер.2020
Права та обов’язки учасників освітнього процесу стосовно протидії та запобігання булінгу (цькування)

Права
Здобувачі освіти (стаття 53)
• захист під час освітнього процесу від булінгу (цькуванню);
• отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування).
Обов’язок• повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб
Права
Педагогічні працівники та інші особи, які залучаються до освітнього процесу (стаття 54)
• захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю
Обов’язок• повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб
Права
Батьки здобувачів освіти (стаття 55)
• подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу
• вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу
Обов’язок
• сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
• виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти