Розвиваючі заняття в ранньому віці та налагодження спілкування під час спільних ігор

11.Лют.2021
Розвиваючі заняття в ранньому віці та налагодження спілкування під час спільних ігор

На третьому році життя набувають інтенсивного розвитку сенсорні можливості дитини.

У дитини починають накопичуватися уявлення про колір, величину й інші властивості предметів. Особливо розвивається зорова, тактильна і кінестетична чутливість, координу-ються рухи рук та очей. Діючи з предметами, дитина враховує їхні властивості та положе-ння у просторі. Швидко розвивається фонематичний і музичний слух. Дитина тонко розрізняє різні звуки, голоси людей, тварин, тони музики. Розширюються можливості сенсорного розвитку дітей цього віку. Це забезпечує їх перцептивну, моторну й мовну активність, зумовлює розвиток фонематичного та музичного слуху. На третьому році життя діти добре розрізнять основні кольори та деякі їх відтінки, засвоюють назви кольорів. Сприймання величини предметів здійснюється шляхом практичного та сенсорного зіставлення предметів за їх величиною. Сприймання предмета набуває більш цілісного характеру. Створенню цілісного образу сприйманого предмета сприяють маніпулятивні дії з ним, активне обстеження його руками. Поєднання образу предмета з відповідним словом полегшує його запам’ятовування і пізнавання. Дитина під час вибору однакових предметів часто орієнтується передусім на їх форму, потім на величину і наостанок – на колір. Це, звичайно, пояснюється тим, що сприймання форми і величини предметів безпосередньо пов’язане з регуляцією рухів, тому має генетичний пріоритет. Розвиток сприймання предметів у цьому віці залежить від умов сенсорного розвитку, зокрема використання в роботі з дітьми геометричних вкладок, пірамідок, які дають змогу співвідносити предмети із заданими зразками, здійснювати вибір за кольором, формою, величиною. До трьох років завершується підготовчий етап сенсорного розвитку дитини.

Враховуючи все вище сказане ми у своїй роботі ставимо такі завдання:

  • Забезпечувати оволодіння дітьми стійкими загальноприйнятими еталонами як засобами для обстеження реальних предметів.
  • Ознайомлювати дітей із властивостями, якостями, ознаками предметів, відношеннями (просторовими, часовими, місцезнаходження) між ними.
  • Формувати вміння розрізняти предмети за зовнішнім виглядом (формою, кольором, розміром), їх діями.
  • Залучати дітей до позначення словом властивостей і якостей предметів, формувати на цій основі вміння узагальнювати, розв’язувати наочно-практичні завдання.
  • Збагачувати дітей різноманітними сенсорними враженнями.

Ознайомлюємо дітей з усіма основними різновидами і властивостями предметів шести кольорів: червоний, жовтий, зелений, синій, чорний, білий. Вчимо добирати однакові за кольором предмети, групувати їх відповідно до кольору, чергувати за кольором, згідно зі словесними інструкціями дорослого чи за малюнком. Вчимо розміщувати предмети, чергуючи їх за кольором. Фіксуємо увагу дітей на тому, що один і той самий колір може бути використаний для зображення різних предметів.

Ознайомлюємо з предметами трьох форм: круг, квадрат, трикутник. Вчимо добирати предмети різної форми до заданої форми; співвідносити предмети двох заданих форм при виборі з трьох можливих. Вчимо групувати предмети за формою: круг, квадрат, трикутник, не ставлячи за мету запам’ятовування назв геометричних фігур.

Вчимо складати картинки із двох і трьох частин зображення предмета; визначати, якого предмета на картинці немає.

Формуємо вміння групувати предмети за величиною (великий – маленький); складати   кільця, кубики, піраміди, інші предмети в порядку зменшення; групувати однакові предмети за величиною; співвідносити спочатку предмети, що суттєво відрізняються, а потім ті, що мають схожі властивості.

Все це впливає на формування дрібних рухів пальців рук для розвитку мовлення дітей.

Діти на заняттях і поза ними проходять етапи соціалізації – необхідний навик для розвитку комунікабельності та відкритості.

Малюки потрапляючи  в середовище однолітків, отримують емоції, вчаться спілкувати-ся, думати, оцінювати і сприймати світ. Усе це сприяє формуванню характеру та здібностей.

Ось такими видами діяльності ми займаємося.

 

 

Галерея зображень