Зразок заяви про випадки булінгу (цькування) в закладі

25.Сер.2020
Зразок заяви про випадки булінгу (цькування) в закладі

ЗРАЗОК
Заяви від батьків дитини (або особи, що їх замінює), або педагога, який став об’єктом булінгу (цькування) з боку іншої особи

Голові Комісії з розгляду
питань булінгу (цькування)
Завідувачу ЖДНЗ №51
Т.Є.Бас
_______________________
(ПІБ)
Домашня адреса_________
_______________________
м.т.____________________

Заява

Я, ____________________, повідомляю про випадок, що стався з моєю дитиною, вихованцем (вихованкою) групи №___ або зі мною (назва посади).
Детальний опис ситуації (зокрема: що відбулося, як часто вона трапляється та настільки довго триває): ________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Прошу провести розслідування ситуації, що склалася.

Дата                                                                   Підпис